Trong những ngày gần đây website đang bị tấn công liên tục nên việc truy cập web có bị chậm lại. Mong các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể!