Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.
Cực Phẩm Vú Em Cực Phẩm Vú Em

Truyện dịch

Full
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

Truyện dịch

Full
Dị Năng Tiểu Thần Nông Dị Năng Tiểu Thần Nông

Truyện convert

Đang tiến hành
Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi

Truyện convert

Full
Dị Năng Giáo Sư Dị Năng Giáo Sư

Truyện dịch

Full
Kiếm Động Cửu Thiên Kiếm Động Cửu Thiên

Truyện dịch

Full
Vợ Ta là Hoa Hậu Giảng Đường Vợ Ta là Hoa Hậu Giảng Đường

Truyện dịch

Full