Đây là thể loại truyện có các tình huống lì kì hấp dẫn đi kèm với những pha khai phá thích hợp với các bạn mê mảng thám tử
Tổ chuyên án và Những vụ án bí hiểm Tổ chuyên án và Những vụ án bí hiểm

Truyện dịch

Full
Chuỗi án mạng A B C Chuỗi án mạng A B C

Truyện dịch

Full
Những vụ án trên thế giới Những vụ án trên thế giới

Truyện dịch

Đang tiến hành
Đạo Mộ Bút Ký Đạo Mộ Bút Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Vụ Bí Ẩn: Con Ma Trong Tấm Gương Vụ Bí Ẩn: Con Ma Trong Tấm Gương

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa

Truyện dịch

Full
 Vụ Bí Ẩn: Con Gà Đội Vương Miện Vụ Bí Ẩn: Con Gà Đội Vương Miện

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Bộ Phim Khó Quay Vụ Bí Ẩn: Bộ Phim Khó Quay

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Truyện dịch

Full