Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Phi Kiếm Vấn Đạo Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
Tuyết Ưng Lãnh Chúa Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Truyện convert

Đang tiến hành
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Khủng Bố Hãn Đao Hành Khủng Bố Hãn Đao Hành

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Văn Đạo Thần Văn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
Tinh Vũ Thần Quyết Tinh Vũ Thần Quyết

Truyện convert

Full
Tu Chân Liêu Thiên Quần Tu Chân Liêu Thiên Quần

Truyện convert

Đang tiến hành
Vạn Cổ Tối Cường Tông Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện convert

Đang tiến hành
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

Truyện dịch

Full
Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục 2

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cửu Đỉnh Ký Cửu Đỉnh Ký

Truyện dịch

Full
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện dịch

Full
Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

Truyện dịch

Full
Tận Thế Vi Vương Tận Thế Vi Vương

Truyện dịch

Full
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

Truyện dịch

Full
Ma Đạo Tổ Sư Ma Đạo Tổ Sư

Truyện dịch

Full
Boss Là Nữ Phụ Boss Là Nữ Phụ

Truyện dịch

Full
Hắc Ám Tây Du Hắc Ám Tây Du

Truyện convert

Full
Chiến Thần Bất Bại Chiến Thần Bất Bại

Truyện dịch

Full
Vũ Linh Thiên Hạ Vũ Linh Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Tiên Giới Trở Về Tiên Giới Trở Về

Truyện dịch

Full
Cầu Ma Cầu Ma

Truyện dịch

Full
Vũ Thần Thiên Hạ Vũ Thần Thiên Hạ

Truyện dịch

Full