Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Phi Thiên Phi Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Linh Kiếm Tôn Linh Kiếm Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Tiên Lộ Tranh Phong Tiên Lộ Tranh Phong

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Đạo Đan Tôn  (bản dịch) Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nguyên Tôn Nguyên Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Tinh Thần Biến Tinh Thần Biến

Truyện dịch

Full
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Phi Kiếm Vấn Đạo Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Bàn Long [Dịch] Bàn Long

Truyện dịch

Đang tiến hành
[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không [Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Truyện dịch

Full
Ma Thiên Ký Ma Thiên Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Tru Tiên [Dịch] Tru Tiên

Truyện dịch

Full
Tinh Vũ Thần Quyết Tinh Vũ Thần Quyết

Truyện convert

Full
Phàm Nhân Tu Tiên Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện convert

Full
Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề

Truyện convert

Full
Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Truyện convert

Đang tiến hành
Lược Thiên Ký Lược Thiên Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Ôn Tiên Ôn Tiên

Truyện convert

Full
Đại Kiếp Chủ Đại Kiếp Chủ

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cửu Thiên Cửu Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Vận Tiên Vương Thần Vận Tiên Vương

Truyện convert

Đang tiến hành
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

Truyện dịch

Full