Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Hoành Tảo Hoang Vũ Hoành Tảo Hoang Vũ

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cửu Đỉnh Ký Cửu Đỉnh Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện dịch

Đang tiến hành
Linh Vũ Thiên Hạ Linh Vũ Thiên Hạ

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đô Thị Tối Cường Chúa Tể Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

Truyện convert

Đang tiến hành
Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

Truyện dịch

Full
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

Truyện dịch

Full
Ma Đạo Tổ Sư Ma Đạo Tổ Sư

Truyện dịch

Full
Siêu Cấp Cổ Võ Siêu Cấp Cổ Võ

Truyện convert

Full
Dị Năng Tiểu Thần Nông Dị Năng Tiểu Thần Nông

Truyện convert

Đang tiến hành
Đạo Tàng Mỹ Lợi Kiên Đạo Tàng Mỹ Lợi Kiên

Truyện convert

Full
Hắc Ám Tây Du Hắc Ám Tây Du

Truyện convert

Full
Hoa Sơn Tiên Môn Hoa Sơn Tiên Môn

Truyện dịch

Full
Chiến Thần Bất Bại Chiến Thần Bất Bại

Truyện dịch

Full
Tiên Giới Trở Về Tiên Giới Trở Về

Truyện dịch

Full
Cầu Ma Cầu Ma

Truyện dịch

Full
Vũ Thần Thiên Hạ Vũ Thần Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Bất Diệt Kiếm Thể Bất Diệt Kiếm Thể

Truyện dịch

Full
Phong Lưu Pháp Sư Phong Lưu Pháp Sư

Truyện dịch

Full
Huyền Thiên Hồn Tôn Huyền Thiên Hồn Tôn

Truyện dịch

Full
Tạo Hóa Chi Môn Tạo Hóa Chi Môn

Truyện dịch

Full
Huyền Thiên Huyền Thiên

Truyện dịch

Full
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Truyện dịch

Full
Vũ Động Càn Khôn Vũ Động Càn Khôn

Truyện dịch

Full