Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

Hiện chưa có truyện nào trong danh mục này

Bạn vui lòng quay lại Trang chủ. Hoặc dùng tính năng tìm kiếm để tìm đúng truyện mình muốn