Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cực Phẩm Gia Đinh Cực Phẩm Gia Đinh

Truyện dịch

Đang tiến hành
Boss Là Nữ Phụ Boss Là Nữ Phụ

Truyện dịch

Full
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện dịch

Đang tiến hành
Vũ Linh Thiên Hạ Vũ Linh Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Tranh Bá Thiên Hạ Tranh Bá Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Dị Thế Ma Hoàng Dị Thế Ma Hoàng

Truyện dịch

Full
Thần Y Đích Nữ Thần Y Đích Nữ

Truyện dịch

Full
Mị Ảnh Mị Ảnh

Truyện dịch

Full
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Truyện dịch

Full
Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

Truyện dịch

Full