Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Toàn chức pháp sư Toàn chức pháp sư

Truyện convert

Đang tiến hành
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không [Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Truyện dịch

Full
Cực Phẩm Vú Em Cực Phẩm Vú Em

Truyện dịch

Full
Vạn Cổ Tối Cường Tông Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện convert

Đang tiến hành
Cực Phẩm Tà Thiếu Cực Phẩm Tà Thiếu

Truyện dịch

Đang tiến hành
THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cực Phẩm Gia Đinh Cực Phẩm Gia Đinh

Truyện dịch

Full
Boss Là Nữ Phụ Boss Là Nữ Phụ

Truyện dịch

Full
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Truyện convert

Full
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện dịch

Đang tiến hành
Vũ Linh Thiên Hạ Vũ Linh Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Tranh Bá Thiên Hạ Tranh Bá Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Dị Thế Ma Hoàng Dị Thế Ma Hoàng

Truyện dịch

Full
Phong Lưu Pháp Sư Phong Lưu Pháp Sư

Truyện dịch

Full
Thần Y Đích Nữ Thần Y Đích Nữ

Truyện dịch

Full
Huyền Thiên Huyền Thiên

Truyện dịch

Full
Mị Ảnh Mị Ảnh

Truyện dịch

Full
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Truyện dịch

Full
Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

Truyện dịch

Full