Đô thị là những truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại, chủ yếu viết về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở thành phố, nông thôn, miền núi, vùng biển... xung quanh chúng ta.
Thần Nông Biệt Náo Thần Nông Biệt Náo

Truyện convert

Đang tiến hành
Sơn Thôn Trang Viên Chủ Sơn Thôn Trang Viên Chủ

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Kỳ Mục Trường Thần Kỳ Mục Trường

Truyện convert

Đang tiến hành
Tu Chân Liêu Thiên Quần Tu Chân Liêu Thiên Quần

Truyện convert

Đang tiến hành
Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Truyện convert

Đang tiến hành
Cực Phẩm Tà Thiếu Cực Phẩm Tà Thiếu

Truyện dịch

Đang tiến hành
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện convert

Đang tiến hành
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Truyện dịch

Full
Đô Thị Tối Cường Chúa Tể Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

Truyện convert

Full
Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Truyện dịch

Full
Siêu Cấp Cổ Võ Siêu Cấp Cổ Võ

Truyện convert

Full
Yêu sâu nặng- Đế Thiếu âm thầm cưng chiều vợ Yêu sâu nặng- Đế Thiếu âm thầm cưng chiều vợ

Truyện dịch

Full
Chọc tức vợ yêu- mua một tặng một Chọc tức vợ yêu- mua một tặng một

Truyện dịch

Full
Dị Năng Tiểu Thần Nông Dị Năng Tiểu Thần Nông

Truyện convert

Đang tiến hành
Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi

Truyện convert

Full
Đạo Tạng Mỹ Lợi Kiên Đạo Tạng Mỹ Lợi Kiên

Truyện convert

Full
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Truyện convert

Full
Chí Tôn Đặc Công (Convert) Chí Tôn Đặc Công (Convert)

Truyện convert

Đang tiến hành
Tiên Giới Trở Về Tiên Giới Trở Về

Truyện dịch

Full
Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Truyện dịch

Full
Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành

Truyện dịch

Full
Dị Năng Giáo Sư Dị Năng Giáo Sư

Truyện dịch

Full
 Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Truyện dịch

Full
Vợ Ta là Hoa Hậu Giảng Đường Vợ Ta là Hoa Hậu Giảng Đường

Truyện dịch

Full
Ác Linh Quốc Gia Ác Linh Quốc Gia

Truyện dịch

Full