Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.
Thần Đạo Đan Tôn  (bản dịch) Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

Truyện dịch

Đang tiến hành
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
 WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT

Truyện dịch

Đang tiến hành
Ma Đạo Tổ Sư Ma Đạo Tổ Sư

Truyện dịch

Full
[Dịch] Yêu Thần Ký [Dịch] Yêu Thần Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Truyện dịch

Full
Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành Trọng Sinh Chi Sát Lục Tung Hoành

Truyện dịch

Full