Dị Giới là những truyện mà nhân vật chính sẽ xuyên không đến một không gian hoặc một thế giới có nền văn minh hoàn toàn khác Trái Đất.
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện convert

Full
Cực Phẩm Vú Em Cực Phẩm Vú Em

Truyện dịch

Full
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

Truyện dịch

Full
Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục 2

Truyện dịch

Đang tiến hành
THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER THUẦN THÚ SƯ Ở DỊ GIỚI - OTHER WORLD'S MONSTER BREEDER

Truyện dịch

Đang tiến hành
Linh Vũ Thiên Hạ Linh Vũ Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

Truyện dịch

Full
Tận Thế Vi Vương Tận Thế Vi Vương

Truyện dịch

Full
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

Truyện dịch

Full
Boss Là Nữ Phụ Boss Là Nữ Phụ

Truyện dịch

Full
Phi Thường Thợ Săn Phi Thường Thợ Săn

Truyện convert

Full
Vũ Linh Thiên Hạ Vũ Linh Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Tiên Giới Trở Về Tiên Giới Trở Về

Truyện dịch

Full
Dị Thế Ma Hoàng Dị Thế Ma Hoàng

Truyện dịch

Full
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Truyện dịch

Full
Vô Thượng Long Ấn Vô Thượng Long Ấn

Truyện dịch

Full
Phong Lưu Pháp Sư Phong Lưu Pháp Sư

Truyện dịch

Full
Tạo Hóa Chi Môn Tạo Hóa Chi Môn

Truyện dịch

Full
Kiếm Động Cửu Thiên Kiếm Động Cửu Thiên

Truyện dịch

Full
Mị Ảnh Mị Ảnh

Truyện dịch

Full
Vũ Động Càn Khôn Vũ Động Càn Khôn

Truyện dịch

Full
Dị Giới Thú Y Dị Giới Thú Y

Truyện dịch

Full