Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, p
Cửu Đỉnh Ký Cửu Đỉnh Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

Truyện dịch

Full
Tận Thế Vi Vương Tận Thế Vi Vương

Truyện dịch

Full
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

Truyện dịch

Full
Ma Đạo Tổ Sư Ma Đạo Tổ Sư

Truyện dịch

Full
Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi Ta Dị Năng Là Toàn Thế Giới Nữ Nhi

Truyện convert

Full
Boss Là Nữ Phụ Boss Là Nữ Phụ

Truyện dịch

Full
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Truyện convert

Đang tiến hành
Hắc Ám Tây Du Hắc Ám Tây Du

Truyện convert

Full
Phi Thường Thợ Săn Phi Thường Thợ Săn

Truyện convert

Full
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Chiến Thần Bất Bại Chiến Thần Bất Bại

Truyện dịch

Full
Vũ Linh Thiên Hạ Vũ Linh Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Tiên Giới Trở Về Tiên Giới Trở Về

Truyện dịch

Full
Cầu Ma Cầu Ma

Truyện dịch

Full
Vũ Thần Thiên Hạ Vũ Thần Thiên Hạ

Truyện dịch

Full
Bất Diệt Kiếm Thể Bất Diệt Kiếm Thể

Truyện dịch

Full
Kiếm Nghịch Thương Khung Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện dịch

Full
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Truyện dịch

Full
Vô Thượng Long Ấn Vô Thượng Long Ấn

Truyện dịch

Full
Phong Lưu Pháp Sư Phong Lưu Pháp Sư

Truyện dịch

Full
Huyền Thiên Hồn Tôn Huyền Thiên Hồn Tôn

Truyện dịch

Full
Tạo Hóa Chi Môn Tạo Hóa Chi Môn

Truyện dịch

Full