Thể loại Huyền Ảo (còn được gọi là Huyền Huyễn) là những truyện có rất nhiều yếu tố kì ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới… , Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, p
[Dịch] Bàn Long [Dịch] Bàn Long

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thần Ấn Vương Tọa Thần Ấn Vương Tọa

Truyện convert

Đang tiến hành
Đế Bá Đế Bá

Truyện convert

Đang tiến hành
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện convert

Đang tiến hành
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Vận Tiên Vương Thần Vận Tiên Vương

Truyện convert

Đang tiến hành
Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Truyện convert

Tạm ngưng
Phi Thường Thợ Săn Phi Thường Thợ Săn

Truyện convert

Full
[Dịch] Yêu Thần Ký [Dịch] Yêu Thần Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Bất Diệt Kiếm Thể Bất Diệt Kiếm Thể

Truyện dịch

Full
Tạo Hóa Chi Môn Tạo Hóa Chi Môn

Truyện dịch

Full
Huyền Thiên Huyền Thiên

Truyện dịch

Full
Vũ Luyện Điên Phong Vũ Luyện Điên Phong

Truyện convert

Đang tiến hành