Linh Kiếm Tôn Linh Kiếm Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Nguyên Huyết Thần Tọa Nguyên Huyết Thần Tọa

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Đạo Đan Tôn  (bản dịch) Thần Đạo Đan Tôn (bản dịch)

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nguyên Tôn Nguyên Tôn

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thần Đạo Đan Tôn Thần Đạo Đan Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Bách Luyện Thành Thần Bách Luyện Thành Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Tổ chuyên án và Những vụ án bí hiểm Tổ chuyên án và Những vụ án bí hiểm

Truyện dịch

Full
My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World

Truyện dịch

Đang tiến hành
Chuỗi án mạng A B C Chuỗi án mạng A B C

Truyện dịch

Full
Tinh Thần Biến Tinh Thần Biến

Truyện dịch

Đang tiến hành
Nhân Đạo Chí Tôn Nhân Đạo Chí Tôn

Truyện convert

Đang tiến hành
Mục Thần Ký Mục Thần Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
Tu Chân Tứ Vạn Niên Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện convert

Đang tiến hành
Những vụ án trên thế giới Những vụ án trên thế giới

Truyện dịch

Đang tiến hành
Đạo Mộ Bút Ký Đạo Mộ Bút Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Hay là mình sống chung Hay là mình sống chung

Truyện dịch

Full
Bất Khả Danh Trạng Đích Tái Bác Bằng Khắc Bất Khả Danh Trạng Đích Tái Bác Bằng Khắc

Truyện convert

Đang tiến hành
Cực Đạo Kỵ Sĩ Cực Đạo Kỵ Sĩ

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Huyết Chiến Sĩ Thần Huyết Chiến Sĩ

Truyện convert

Full
Vụ Bí Ẩn: Con Ma Trong Tấm Gương Vụ Bí Ẩn: Con Ma Trong Tấm Gương

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa

Truyện dịch

Full
 Vụ Bí Ẩn: Con Gà Đội Vương Miện Vụ Bí Ẩn: Con Gà Đội Vương Miện

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Bộ Phim Khó Quay Vụ Bí Ẩn: Bộ Phim Khó Quay

Truyện dịch

Full
Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Truyện dịch

Full
Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Võng Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân Võng Du Chi Thần Cấp Cơ Giới Liệp Nhân

Truyện convert

Đang tiến hành
Vô Thượng Sát Thần Vô Thượng Sát Thần

Truyện convert

Đang tiến hành
Phi Kiếm Vấn Đạo Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Bàn Long [Dịch] Bàn Long

Truyện dịch

Đang tiến hành