Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không [Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Truyện dịch

Đang tiến hành
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
[Dịch] Tru Tiên [Dịch] Tru Tiên

Truyện dịch

Đang tiến hành
Khủng Bố Hãn Đao Hành Khủng Bố Hãn Đao Hành

Truyện convert

Đang tiến hành
Đại Ngụy Cung Đình Đại Ngụy Cung Đình

Truyện convert

Đang tiến hành
Mệnh Phượng Hoàng Mệnh Phượng Hoàng

Truyện dịch

Full
Yêu Thần Ký Yêu Thần Ký

Truyện convert

Đang tiến hành
Phàm Nhân Tu Tiên Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề

Truyện convert

Full
Tensei Shitara Slime Datta Ken Tensei Shitara Slime Datta Ken

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Truyện convert

Đang tiến hành
Lược Thiên Ký Lược Thiên Ký

Truyện dịch

Đang tiến hành
Thần Nông Biệt Náo Thần Nông Biệt Náo

Truyện convert

Đang tiến hành
Ôn Tiên Ôn Tiên

Truyện convert

Full
Đại Kiếp Chủ Đại Kiếp Chủ

Truyện dịch

Đang tiến hành
Cửu Thiên Cửu Thiên

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Vận Tiên Vương Thần Vận Tiên Vương

Truyện convert

Đang tiến hành
Ánh trăng không hiểu lòng tôi Ánh trăng không hiểu lòng tôi

Truyện dịch

Full
Sơn Thôn Trang Viên Chủ Sơn Thôn Trang Viên Chủ

Truyện convert

Đang tiến hành
Thần Kỳ Mục Trường Thần Kỳ Mục Trường

Truyện convert

Đang tiến hành
Cực Phẩm Vú Em Cực Phẩm Vú Em

Truyện dịch

Full
Tu Chân Liêu Thiên Quần Tu Chân Liêu Thiên Quần

Truyện convert

Đang tiến hành
Legendary Moonlight Sculptor Legendary Moonlight Sculptor

Truyện dịch

Đang tiến hành
Vạn Cổ Tối Cường Tông Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện convert

Đang tiến hành
Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Truyện convert

Đang tiến hành
Cực Phẩm Tà Thiếu Cực Phẩm Tà Thiếu

Truyện dịch

Đang tiến hành
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện convert

Đang tiến hành
Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục

Truyện dịch

Full
Đấu La Đại Lục 2 Đấu La Đại Lục 2

Truyện dịch

Đang tiến hành